ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów położonych w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej i ul. Opolskiej w podziale na dwie części

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Część I – wykonanie prac rozbiórkowych  Obiektu 1 w tym:
  2. rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 4, wraz z  utylizacją pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych falistych,
  3. rozbiórka części budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 5 wraz z wykonaniem zabezpieczenia i tymczasowego  ogrodzenia części budynku oraz jego oznakowanie.
  4. rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 6, a nadto w tym zakresie dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wywozu i sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki tego budynku po cenach nie niższych niż udowodniona średnia cena złomu na dzień sprzedaży – po dokonaniu sprzedaży złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące sprzedaż (faktury, rachunki, potwierdzenia itp. wystawione na Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia sprzedaży, a należność z tytułu uzyskanej ceny sprzedaży (uzyskana kwota) podlegać będzie kompensacji z należnością Wykonawcy wynikającą z bieżącej faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
  5. rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 7, a nadto w tym zakresie dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wywozu i sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki tego budynku po cenach nie niższych niż udowodniona średnia cena złomu na dzień sprzedaży – po dokonaniu sprzedaży złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące sprzedaży (faktury, rachunki, potwierdzenia itp. wystawione na Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia sprzedaży, a należność z tytułu uzyskanej ceny sprzedaży (uzyskana kwota) podlegać będzie kompensacji z należności Wykonawcy wynikającej z bieżącej faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
    1. Część II –  wykonanie prac rozbiórkowych Obiektu 2 w tym:
  6. rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Będzińskiej 1,
  7. rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ręczeńskiej 1,
  8. rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sulechowskiej 1.

Termin składania ofert: 16-05-2019 12:00

Termin publikacji: 26-04-2019 12:08

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 06:38


Załączniki

Ogłoszenie (238.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (311.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (225.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (68.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Decyzja pozwolenia na rozbiórki (1.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja I (8.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja II (3.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

mapka Darzyborska (1.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

mapka Opolska (351.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

przedmiar (5.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zaświadczenie (821.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

termin wizji (77.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedź na zapytanie (258.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytanie II (96.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (85.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (441.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (133.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.04.2019 12:06

Data aktualizacji informacji: 31.07.2019 15:21