ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wybudowania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i podłączenie zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zwanej dalej „Dokumentacją”,

2) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,

3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”

4) wykonanie robót budowlanych w zakresie wybudowania kanalizacji sanitarnej z przyłączami i podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej,

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania sieci i przyłączy.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy (załącznik nr 9 do SIWZ)

UWAGA!
Zmiana terminu składania / otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r. godz. 13:15

Termin składania ofert: 21-03-2019 13:00

Termin publikacji: 28-02-2019 13:07

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 07:24


Załączniki

Ogłoszenie (180.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ - PFU (11.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (141 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ (284.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do odpowiedzi na pytania - mapy (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.03.2019 (90.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_19.03.2019 (104.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (85.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (68.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (108.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 28.02.2019 13:07

Data aktualizacji informacji: 28.05.2019 12:33