ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie modernizacji budynków ul. Rybaki 16 i Małeckiego 17

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

Część I: Modernizacji budynku przy ul. Rybaki 16 w Poznaniu.

Część II: Modernizacji budynku przy ul. Małeckiego 17 w Poznaniu.

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, Dokumentacją projektowa, Pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.po

Termin składania ofert: 15-05-2019 12:00

Termin publikacji: 25-04-2019 13:44

Drukuj
Data wydruku: 25.05.2020 22:55


Załączniki

Ogłoszenie (238.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - ul.. Rybaki 16 (66.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - ul. Małeckiego 17 (217.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (134.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Harmonogram rzeczowo - finansowy (370.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja o wizji (257.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (72.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (336.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (133.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 25.04.2019 14:00

Data aktualizacji informacji: 08.07.2019 14:17

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.