ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Wykonanie modernizacji budynków – ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a i Jeżycka 6 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

Część I: Modernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19a w Poznaniu.

Część II: Modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej poniżej.

UWAGA!
Zmiana terminu składania / otwarcia ofert:
Termin składania ofert: 25.03.2019 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz. 11:15

Termin składania ofert: 25-03-2019 11:00

Termin publikacji: 04-03-2019 14:10

Drukuj
Data wydruku: 17.01.2020 16:39


Załączniki

Ogłoszenie (185 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a (142 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja - ul. Jeżycka 6 (167.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (135 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (75.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do odpowiedzi na pytania_projekt budowlany wielobranżowy (442.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do odpowiedzi na pytania_PW Architektura (153.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do odpowiedzi_Decyzje, pozwolenia (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (222.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (90.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sprostowanie do pytań i odpowiedzi opublikowanych w dniu 14.03.2019 r. (75.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_20.03.2019 (69.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (270.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie części II (228.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (438.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (113.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 04.03.2019 14:10

Data aktualizacji informacji: 27.05.2019 11:17