ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Zaprojektowanie i wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych wraz z ich podłączeniem do miejskiego systemu grzewczego (4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci grzewczej,ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnejoraz wykonanie innych prac, które są konieczne do wykonania przedmiotu Umowy w następujących mieszkal...
pt, 26-04-19 Więcej

Wykonanie modernizacji budynków – ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a i Jeżycka 6 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19a w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru R...
Termin składania ofert: 25-03-2019 11:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projekt...
Termin składania ofert: 21-03-2019 13:00 Więcej

Wykonanie prac dekarskich budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy : 1) Wierzbięcice 32 / Spychalskiego 23, 2) Pogodnej 52.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę dachu budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy ul.: Wierzbięcice 32/Spychalskiego 23,Pogodnej 52 Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument po...
Termin składania ofert: 18-03-2019 12:00 Więcej

Umowa ramowa obejmująca remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Za...
Termin składania ofert: 15-03-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 13 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 13 części: ul. Lewandowskiej 29/33 m 14,ul. Szamotulska 43A m ...
Termin składania ofert: 11-03-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 15 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 15 części: Śniadeckich 6A m 3 Kanałowa 5 m 2, Wrocławska...
Termin składania ofert: 04-03-2019 12:00 Więcej

Wykonanie projektów wraz z uzgodnieniami przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (w podziale na 4 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na podłączeniu 26 budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej w następujących lokalizacjach w podziale na 4 części: Część I Czechosłowacka 89 Czechosłowacka 85 Czechosłowacka 87 Czechosłowacka 91 Czechosłowacka 93 Czechosłowacka 97 Leszczy...
Termin składania ofert: 15-02-2019 12:00 Więcej