ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (14 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: Stary Rynek 89/ 90 m 9, Kasztanowa 35 m10, Sk...
Termin składania ofert: 15-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych i malarskich w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 118, Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 58, Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okienn...
Termin składania ofert: 13-11-2018 12:00 Więcej

Wykonanie prac dekarskich oraz uporządkowanie przewodów kominowych w komunalnych budynkach mieszkalnych w Poznaniu w podziale na V części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac remontowych polegających na uporządkowaniu podłączeń kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 248, Wykonanie prac remontowych polegających na uporządkowaniu podłączeń kominowych w budynku mieszkalnym położonym w Poznaniu, przy ul. ...
Termin składania ofert: 09-11-2018 12:00 Więcej

Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” są roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części znajdujących  się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/024. Budynki o których mowa powyżej znajdują się w Poznaniu przy: Siemiradzkiego 2 – mod...
Termin składania ofert: 07-11-2018 12:00 Więcej

Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Rawickiej 51

Przedmiot zamówienia obejmuje: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, uzyskanie de...
Termin składania ofert: 06-11-2018 13:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie prac remontowych tarasu oraz podniebień tarasu w budynku ARKADII przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, polegających na: - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu, - wykonaniu nowej nawierzchni tarasu, - przebudowie odwodnienia tarasu, - wykonaniu nowych profili kasetonów podniebienia tarasu, - napra...
Termin składania ofert: 05-11-2018 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne (6 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokali mieszkalnych z dostosowaniem na lokale studyjne położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: Kantaka 8/9 m 2, Łąk...
Termin składania ofert: 26-10-2018 13:00 Więcej

Modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pionu kanalizacyjnego oraz pionów zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Łąkowej 9 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.
Termin składania ofert: 26-10-2018 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 41 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:   Matejki 5 m 21, Miła 1 m 1, Ratajczaka ...
Termin składania ofert: 25-10-2018 12:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 5 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 5 części: część 1 - POK 1 - obejmująca 34 nieruchomości część 2 - POK 2 - obejmująca 52 nieruchomości część 3 - POK 3 - obejmująca 34 nieruchomości część 4 - POK 4 - obejmuj...
Termin składania ofert: 23-10-2018 13:00 Więcej