Roboty budowlane

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym s...
Termin składania ofert: 25-08-2020 12:00 Więcej

Prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów użytkowych budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Borówki 4 – Pogotowie Społeczne, 2. ul. Borówki 6 – Bank Żywności. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do...
Termin składania ofert: 24-08-2020 12:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Składowa 11 m 18, w tym wykonan...
Termin składania ofert: 24-07-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oficyn w budynku przy ul. Św. Marcin 30 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –Użytkowym. UWAGA: Miej...
Termin składania ofert: 20-07-2020 12:00 Więcej

Wykonanie termomodernizacji w budynkach Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji, wymianę okien, ocieplenia dachu oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Z...
Termin składania ofert: 17-07-2020 13:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 15-07-2020 12:00 Więcej

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria Zamawiającego...
Termin składania ofert: 13-07-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 01-07-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.