Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dźwigu osobowego w budynku NZOZ przy os. Marysieńki 25 w Poznaniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR – załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA:

Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria Zamawiającego (pokój nr 1, parter). Nie dopuszcza się składania ofert do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku ZKZL.

Termin składania ofert: 13-07-2020 13:00

Termin publikacji: 26-06-2020 11:40

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:21


Załączniki

Ogłoszenie (133.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiar (322.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (136.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (141.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (693.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (37.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (98.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.06.2020 11:42

Data aktualizacji informacji: 27.08.2020 10:23Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.