Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie termomodernizacji w budynkach Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji, wymianę okien, ocieplenia dachu oraz wymianę opraw oświetleniowych wraz z instalacją w budynkach Stowarzyszenia Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, Dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – dostępnymi w wersji elektronicznej poniżej.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 17.07.2020 r. godz. 13:00

Termin składania ofert: 17-07-2020 13:00

Termin publikacji: 18-06-2020 19:55

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:21


Załączniki

Ogłoszenie (165.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (555.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (196.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 3 do IPU - harmonogram (11.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiORy (6.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (457.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Projekt (20.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (105 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawcy_zmiana terminu składania ofert na 06.07.2020 (69.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiar zaktualizowany (169.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytanie wykonawcy_Zmiana SIWZ_Zmiana terminu składania ofert na 17.07.2020 (101.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (55.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedź na pytanie wykonawcy (148.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (158.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (71.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (83.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 18.06.2020 19:57

Data aktualizacji informacji: 09.10.2020 18:47Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.