Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ

Termin składania ofert: 15-07-2020 12:00

Termin publikacji: 30-10-2019 11:10

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:59


Załączniki

Ogłoszenie BZP (152.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Harmonogram (15.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja projektowa (198.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (136.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert (453.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o wizji lokalnej (291.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert (943.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja w branży elektrycznej (9.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 03.01.2020 (500.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia (51.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 10.01.2020 r. (500.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.2019 r. (52.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 17.01.2020 r. (511.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie BZP z 09.01.2020 r. (51.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu na 31.01 (507.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie BZP z 14.01 (51.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zmiana terminu na 14.02 (64.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zmiana terminu na 21.02.2020 r. (63.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 20.03.2020 r. (66.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia (51.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 31.05.2020 r. (69.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert na 30.06.2020 r. (57.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu otwarcia ofert na 15.07.2020 r. (59.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianiena 15.07.2020 (53.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie (52.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie) (85.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.10.2019 11:12

Data aktualizacji informacji: 14.07.2020 10:38Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.