Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne – załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356468

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

Termin składania ofert: 01-07-2020 12:00

Termin publikacji: 16-06-2020 10:46

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:46


Załączniki

Ogłoszenie (402.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (866.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne Postanowienia Umowne (IPU) - zał. nr 8 do SIWZ (2.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Program Funkcjonalno Użytkowy - zał. nr 9 do SIWZ (882 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (92.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (217.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (40.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.06.2020 10:59

Data aktualizacji informacji: 14.07.2020 13:34Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.