Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części:

    1. ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.

    2. ul. Fredry 4 m 4 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją

    3. ul. Jackowskiego 52a m 4 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji c.o. gazowej zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

  1.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz

Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.

UWAGA: 

Miejscem złożenia ofert jest Kancelaria Zamawiającego (pokój nr 1, parter). Nie dopuszcza się składania ofert do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku ZKZL.

Termin składania ofert: 25-08-2020 12:00

Termin publikacji: 07-08-2020 13:28

Drukuj
Data wydruku: 08.08.2022 19:20


Załączniki

Ogłoszenie (171.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (115 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiary (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (299 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (493.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania (36 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie BZP - unieważnienie (94.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 07.08.2020 13:28

Data aktualizacji informacji: 27.10.2020 12:35Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.