ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Brzask 3 i ul. Nehringa 2

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1.ul. Brzask 3, 2.ul. Nehringa 2.
Termin składania ofert: 20-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kantaka 8/9, 3. ul. Kościuszki 80, 4. ...
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe
Termin składania ofert: 23-02-2017 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Bolka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice? ark. 09? dz. 22/26, a nadto przebudowa odcinka ul. Bolka wraz z wyk...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych oraz wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową przy ul. Dymka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, a nadto zagospodarowanie terenu otaczają...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe
Termin składania ofert: 06-07-2015 00:00 Więcej