ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Roboty budowlane

no image

Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw przy: - ul. Racjonalizatorów 7 w Poznaniu – część I zamówienia - ul. Sypniewo 23 w Poznaniu - część II zamówienia - ul. Nowe Zagórze 5-7/ Wieżowa 71 w Poznaniu - część III zamówienia - ul. Łaskarza 2 w Poznaniu – cześć IV zamówie...
pon, 26-06-17 Więcej

Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na działkach mieszczących się w Poznaniu w podziale na IV części.

Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na działkach mieszczących się w Poznaniu w podziale na IV części.
Termin składania ofert: 20-06-2017 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych XV części.

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XV części: Sikorskiego 11 m 1 i 2 – remont dwóch samodzielnych lokali wraz z wy...
Termin składania ofert: 19-06-2017 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 5 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 5 części: Drzymały 9 m 2 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; Krasińskiego 8C m 1 w tym wykonanie ...
Termin składania ofert: 13-06-2017 11:00 Więcej

Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części

Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi) w budynkach komunalnych zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 15 części przy wskazanych poniżej adresach: Wyspiańskiego 2 - rozbiórka schodów zewnętrznych, odtworzenie elewacji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na...
Termin składania ofert: 12-06-2017 11:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Termin składania ofert: 06-06-2017 12:00 Więcej

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ściśle ...
Termin składania ofert: 02-06-2017 12:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: 1. ul. Głuszyna 131 m 8? 2. ul. Szwajcarska 5 m 305? 3. ul. Marcelińska 2...
Termin składania ofert: 25-05-2017 10:00 Więcej

Wykonanie remontów w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części, przy wskazanych poniżej adresach: 1) pl. Kolegiacki 12A - remont pomieszczenia portierni w budynku NZOZ, 2) os. Marysieńki 25 - odwodnienie...
Termin składania ofert: 10-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.
Termin składania ofert: 09-05-2017 00:00 Więcej