Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne – załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 9 do SIWZ. 

UWAGA!
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, 
dopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/399127

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 

Termin składania ofert: 09-12-2020 13:00

Termin publikacji: 24-11-2020 11:09

Drukuj
Data wydruku: 26.05.2022 06:24


Załączniki

Ogłoszenie (261.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (85.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (300.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU - zał. nr 8 do SIWZ (269.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU - zał. nr 9 do SIWZ (803.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (50 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (82.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o unieważnieniu (35.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu (125.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 24.11.2020 11:06

Data aktualizacji informacji: 23.12.2020 14:13Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.