ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy:

  1. Kraszewskiego 19 m 9 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją,
  2. Św. Marcin 38 m 8,
  3. Reja 1 m 5 w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz obejmującej wykonanie c.o. zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokumentacją.

 

Opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz

Przedmiary – załącznik nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy/informacyjny.

Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00

Termin publikacji: 12-08-2019 14:43

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 08:30


Załączniki

Ogłoszenie (195.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (10.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (136 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ_przedmiary (7.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ_STWiOR (2.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (439.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (490.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (117.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.08.2019 14:42

Data aktualizacji informacji: 19.09.2019 13:06

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.