Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części(IZ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie modernizacji okien i wykonanie w tym zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych, w podziale na 5 części:

część I – w budynku położonym przy ul. Umińskiego 19 ABC w Poznaniu,

cześć II – w budynku położonym przy Nowe Zagórze 5-7 w Poznaniu,

część III – w budynku położonym przy Woźnej 13 w Poznaniu,

część IV – w budynku położonym przy ul. Św. Wojciecha 29 w Poznaniu,

część V – w budynku położonym przy ul. Szamarzewskiego 18 w Poznaniu.

UWAGA!
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, 
dopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/411399

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

 Uwaga!Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 29-01-2021 12:00

Termin publikacji: 30-12-2020 12:59

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:21


Załączniki

Ogłoszenie (330.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (300.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU - załącznik nr 8 do SIWZ (268 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU - załącznik nr 9 do SIWZ (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (52.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SWIZ i zmianie terminu składania ofert. (103.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (94.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (84.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o unieważnieniu postępowania (41.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.12.2020 13:00

Data aktualizacji informacji: 16.03.2021 14:30Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.