Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usług konserwacji dźwigów i platform schodowych w budynkach na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji dźwigów i platform schodowych na terenie Nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 4 części:

Część I – tereny administrowane przez POK nr 1

Część II – tereny administrowane przez POK nr 2

Część III – tereny administrowane przez POK nr 3

Część IV – tereny administrowane przez POK nr  5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (Wykaz usług konserwacyjnych).

Wykaz dźwigów i platform schodowych – w podziale na części zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert: 23-10-2020 13:00

Termin publikacji: 14-10-2020 12:22

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:05


Załączniki

Ogłoszenie (173.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (326.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - załącznik nr 8 do SIWZ (189.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze w wersji edytowalnej (44.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia (764.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki postępowania (58.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.10.2020 12:21

Data aktualizacji informacji: 20.11.2020 15:04Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.