Usługi

no image

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w podziale na IV części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/463326
śr, 26-05-21 Więcej

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/462495
Termin składania ofert: 02-06-2021 14:00 Więcej

Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/450278
Termin składania ofert: 04-05-2021 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży gazowej

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440383
Termin składania ofert: 28-04-2021 13:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w podziale na V części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/435899
Termin składania ofert: 24-03-2021 13:00 Więcej

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/420149
Termin składania ofert: 10-02-2021 13:00 Więcej

Świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale na VII części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp.

Tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1843), zwana dalej Ustawą. Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79710000-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...
Termin składania ofert: 12-01-2021 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.