Usługi

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: pielęgnacji trawników o maksymalnej powierzchni 231 179 m2: koszenie trawy za pomocą profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego sprawne i dokładne wykonanie czynności, na terenie płaskim i na skarpach, wykoszenie kosami spalinowymi ...
Termin składania ofert: 19-06-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 21.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/345514
Termin składania ofert: 18-06-2020 13:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków, w podziale na 5 części.

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Termin składania ofert: 15-06-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej dla modernizacji budynków komunalnych w podziale na 7 części – IZ

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/338349
Termin składania ofert: 26-05-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbary 41 w zakresie lokali Studyjnych i dla Seniora w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/337642  
Termin składania ofert: 25-05-2020 13:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (POK3)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.: usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okr...
Termin składania ofert: 22-05-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (3 części)

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/335250
Termin składania ofert: 15-05-2020 12:00 Więcej

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm., dalej Pzp), w przedmiocie opróżni...
Termin składania ofert: 16-04-2020 15:41 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.