Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków, w podziale na 5 części.

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Termin składania ofert: 15-06-2020 13:00

Termin publikacji: 05-06-2020 13:52

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:13


Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (185.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (602.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (217.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze edytowalne (45.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki (12.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (50.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie części I, IV i V (30.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki część II i III (41.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(cz.II i III)/unieważnieniu (cz.I,IV,V) (195.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 05.06.2020 13:55

Data aktualizacji informacji: 09.07.2020 11:27Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.