Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.:

 • pielęgnacji trawników o maksymalnej powierzchni 231 179 m2:
 1. koszenie trawy za pomocą profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego sprawne
  i dokładne wykonanie czynności, na terenie płaskim i na skarpach, wykoszenie kosami spalinowymi trawników w miejscach niedostępnych dla kosiarki, każdorazowo
  na zlecenie Zamawiającego,
 2. po skoszeniu trawa musi mieć wysokość nie większą niż 5 cm,
 3. niezwłoczne grabienie i wywiezienie skoszonej trawy w ciągu 24 godzin od skoszenia.
  • przycięcie żywopłotów o maksymalnej długości 17 756 mb:
 4. równe obcięcie trzech powierzchni roślin z zachowaniem jednakowych wysokości
  i szerokości dla ciągu; wysokości muszą gwarantować bezpieczeństwo dla pieszych, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego,
 5. wywożenie obciętego materiału roślinnego w ciągu 24 godzin po przycięciu.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/349809

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczone będą nadal na obecnej stronie internetowej

Termin składania ofert: 19-06-2020 12:00

Termin publikacji: 26-05-2020 12:49

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:50


Załączniki

Ogłoszenie BZP (148.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU (621.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (45.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o zmianie terminu składania ofert (739.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (198.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 16.06 (69.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o zmianie terminu składania ofert na 19.06 (70.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ (515.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia (63.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zestawienie nieruchomości (127.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (43.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (50.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (89.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 26.05.2020 12:51

Data aktualizacji informacji: 10.07.2020 13:20Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.