Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (POK3)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.: usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3; kontrola przewodów kominowych dotyczy 1561 lokali mieszkalnych i 330 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 1202 lokali mieszkalnych, 177 lokali użytkowych i 183 części wspólnych budynku.

W zakres usługi wchodzi:

  • kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz kontrole instalacji gazowych przeprowadzone zgodnie z art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów szczegółowych i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne

  • każdorazową czynność kontroli Wykonawca potwierdza wystawieniem protokołu z kontroli.

Szczegółowy zakres usług określony został w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA!

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji elektronicznej w dobie zagrożenia epidemicznego, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, oprócz opisanej w SIWZ formy komunikacji oraz formy składania ofertdopuszcza i rekomenduje formę elektroniczną w zakresie wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w szczególności oświadczeń, gwarancji wadialnej i innych dokumentów, a nadto dopuszcza i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W tym celu postępowanie zostało udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/345712

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje związane z postępowaniem zamieszczane będą nadal na obecnej stronie internetowej. 

Termin składania ofert: 22-05-2020 13:00

Termin publikacji: 14-05-2020 17:42

Drukuj
Data wydruku: 08.08.2022 19:10


Załączniki

Ogłoszenie (161.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (27.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (565.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (40.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (81.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.05.2020 17:43

Data aktualizacji informacji: 09.06.2020 12:13Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.