ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Usługa sprzątania i utrzymania porządku w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu porządku w budynku oraz na terenie siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 59 i w pomieszczeniu archiwum zakładowego Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Centrum Medycznego HCP sp. z o.o., przy ul. 28 Czerwca 223/229...
Termin składania ofert: 13-12-2018 13:00 Więcej

Świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni węglowych, w podziale na II części.

część I: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów. część II: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Średzkiej 20 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewani...
Termin składania ofert: 11-12-2018 13:00 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 4 części: POK nr 1, POK nr 2, POK nr 4, POK nr 5. UWAGA! Zarz...
pon, 22-10-18 Więcej
no image

Ochrona fizyczna wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć c...
pon, 22-10-18 Więcej
no image

Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1250 lokalach w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot Umowy będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na podstawie odręb...
pon, 22-10-18 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Matejki 59

Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa ochrona osób i mienia w Siedzibie przy ul. Matejki 59 w Poznaniu, realizowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2219 ze zm.), obsługa systemu alarmowego, obsługa systemu sygnalizacji alarmu poż...
Termin składania ofert: 07-12-2018 11:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w szczególności: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów L...
Termin składania ofert: 03-12-2018 12:00 Więcej

Sprzątanie w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie oraz jednostkach organizacyjnych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu na łącznej powierzchni wewnętrznej 2926,35 m2 wraz z terenami zewnętrznymi o łącznej powierzchni 490 m2. Szczegółowy zakres czynn...
Termin składania ofert: 30-11-2018 12:00 Więcej

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części.

Usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w podziale na 4 części: Część I – usługi konserwacji dźwigów i platform schodowych w wyznaczonych nieruchomościach, administrowanych przez Punkt Obsługi Klienta Nr 1 (POK 1), ul. Brzask 3 w Poznaniu. Część I obejmuje 7 platform oraz dźwigów towarowych. Czę...
Termin składania ofert: 28-11-2018 12:00 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w POK 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej, przez co rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług zapewniających stałe utrzymanie budynków i terenów zewnętrznych oraz lokali znajdujących się w tyc...
wt, 09-10-18 Więcej