ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu II etap.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami
Termin składania ofert: 21-10-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, itp. oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniu kotłowni gazowej, rozprowadzeniu C.O. i C.W.U., zabu...
Termin składania ofert: 17-10-2019 12:00 Więcej

Wykonanie wymiany pionu gazowego w budynku położonym przy ul. Smolnej 12a w Poznaniu.

Wykonanie wymiany pionu gazowego, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie c.o. gazowego, zwaną dalej ,,Dokumentacją” oraz uzyskanie wszystkich wymaganych ostatecznych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub zgód właściwych podmiotów, zwanymi dalej ,,Pozwoleniami”, na roboty budowlane objęte Dokum...
Termin składania ofert: 14-10-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie POK 3

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na terenie POK 3 Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem:  https://pla...
Termin składania ofert: 08-10-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego) – w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola 51 przy ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego), w podziale na części: I część – ...
Termin składania ofert: 08-10-2019 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.