ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Bieżące prace konserwacyjne w siedzibie ZTM w Poznaniu oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwacyjnych w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, mieszczącej się w budynku przy ul. Matejki 59 oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego mieszczącego się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 12-12-2018 11:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ul. Starołęckiej i Książęcej w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ulic Starołęckiej i Książęcej w Poznaniu o pojemności około 5m3.
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Malowanie hallu głównego w budynku, Poznań ul. Kórnicka 24

Przedmiotem zamówienia jest malowanie hallu głównego w budynku, położonego w budynku w Poznaniu przy ul. Kórnicka 24 .
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Malowanie klatki schodowej w budynku, Poznań ul. Kórnicka 24

Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatki schodowej w budynku, położonym w Poznaniu przy  ul. Kórnicka 24.
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00 Więcej

Świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni węglowych, w podziale na II części.

część I: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów. część II: obsługa kotłowni w budynku przy ulicy Średzkiej 20 zapewniająca bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewani...
Termin składania ofert: 11-12-2018 13:00 Więcej

Obsługa kotłowni gazowej w siedzibie ZTM

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi kotłowni gazowej budynku o charakterze użytkowym przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 11-12-2018 10:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 4 części: POK nr 1, POK nr 2, POK nr 4, POK nr 5. UWAGA! Zarz...
Termin składania ofert: 10-12-2018 13:00 Więcej

Ochrona fizyczna wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć c...
Termin składania ofert: 10-12-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1250 lokalach w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot Umowy będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na podstawie odręb...
Termin składania ofert: 10-12-2018 11:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na bieżącym prowadzeniu prac konserwatorskich w siedzibie ZKZL sp. z o.o. oraz Punktach Obsługi Klienta

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym prowadzeniu prac konserwatorskich w siedzibie ZKZL sp. z o.o. oraz Punktach Obsługi Klienta    UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 10.12.20187 r. godz. 10:00.
Termin składania ofert: 10-12-2018 10:00 Więcej