zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej dla modernizacji budynków komunalnych w podziale na 7 części – IZ

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na stronie https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/338349
Termin składania ofert: 26-05-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garbary 41 w zakresie lokali Studyjnych i dla Seniora w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/337642  
Termin składania ofert: 25-05-2020 13:00 Więcej

Wykonanie prac instalacyjnych w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 27-27A, ul. Przemysłowej 48, ul. Fabryczna 2A, ul. Zeylanda 5 wraz z ich podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej (4 części)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej, demontaż i przebudowa instalacji gazowej, sporządzenie oddzielnie dla każdego budynku dokumentacji powykonawc...
Termin składania ofert: 25-05-2020 12:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (POK3)

Przedmiot zamówienia obejmuje: Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.: usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okr...
Termin składania ofert: 22-05-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem Zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla obiektów NZOZ przy ul. Mickiewicza 31 i ul. Winiary 52” opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawc...
Termin składania ofert: 22-05-2020 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (3 części)

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/335250
Termin składania ofert: 15-05-2020 12:00 Więcej

Przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy,złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o...
Termin składania ofert: 05-05-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.