ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wymiana wodomierzy ciepłej i zimnej wody

Przedmiotem zamówienia jest  wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją materiałów pochodzących z robót budowlanych) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakre...
Termin składania ofert: 04-11-2019 12:00 Więcej

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/257435
Termin składania ofert: 31-10-2019 12:00 Więcej

Przechowywanie oraz niszczenie dokumentacji Zamawiającego.

Przechowywanie oraz niszczenie dokumentacji Zamawiającego: przyjmowanie dokumentacji z miejsc wskazanych przez Zamawiającego do swojego Archiwum; przechowywanie dokumentacji Zamawiającego w pomieszczeniu Archiwum; bieżąca obsługa dokumentacji Zamawiającego przechowywanej w Archiwum; brakowanie i fizyczne niszczeni...
Termin składania ofert: 31-10-2019 10:00 Więcej

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I - POK 1 obejmująca 20 nieruchomości, 2) Część II - POK 2 obejmująca 27 nieruchomości, 3) Część III - POK 2 obejmująca 26 nieruchomości, 4) Część IV - POK 3 ...
Termin składania ofert: 29-10-2019 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót oraz IPU wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ  
Termin składania ofert: 28-10-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 28-10-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części

postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/264722
Termin składania ofert: 25-10-2019 12:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.