ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 2 części (POK 4 i POK 5)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części. Postępowanie wraz z załącznikam...
Termin składania ofert: 27-05-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 2 części (POK 3 i POK 5)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części. Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod a...
Termin składania ofert: 24-05-2019 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 2 części (POK 3 i POK 4)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części. Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adrese...
Termin składania ofert: 24-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu Etap I

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu Etap I w zakresie: pomieszczenia węzła, instalacja wentylacji węzła cieplnego i rozdzielni, instalacja zasilania węzła cieplnego elektryczna i teletechnika, instalacja grzewcza. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...
Termin składania ofert: 24-05-2019 11:00 Więcej

Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego w podziale na 2 części.

Przedmiotem zamówienia są: Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budo...
Termin składania ofert: 23-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu (4 części)

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu, polegających na: Montażu kraty wejściowej oraz siatki zabezpieczającej na klatce schodowej, Montażu instalacji domofonowej cyfrowej w bramie głównej budynku, Naprawie posadzki w bramie przejaz...
Termin składania ofert: 21-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji chodnika w rejonie ul. Poranek

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji chodnika równoległego do ul. Poranek, zlokalizowanego na działkach o oznaczeniach geodezyjnych obręb 39 / arkusz 02, dz. 52/130, 52/132 ,52/134 oraz przygotowanie kompletnego zgłoszenia realizacji modernizacji wymaganym organom administracji.
Termin składania ofert: 20-05-2019 12:00 Więcej

Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 17-05-2019 13:00 Więcej

Remont zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu.   Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapac...
Termin składania ofert: 17-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac rozbiórkowych obiektów położonych w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej i ul. Opolskiej w podziale na dwie części

Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I - wykonanie prac rozbiórkowych  Obiektu 1 w tym:rozbiórka budynku magazynowego oznaczonego w Dokumentacji  pod numerem 4, wraz z  utylizacją pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych falistych, rozbiórka części budynku magazynowego oznac...
Termin składania ofert: 16-05-2019 12:00 Więcej