ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i montaż wyłączników pożarowych w budynku przy ul. Żupańskiego 12 / Różanej 12 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i montaż wyłączników pożarowych w budynku przy ul. Żupańskiego 12 / Różanej 12 w Poznaniu
Termin składania ofert: 07-06-2019 13:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części

Część I – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1; kontrola przewodów kominowych dotyczy 852 lokali mieszkalnych i 186 loka...
Termin składania ofert: 06-06-2019 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pięciu budynków

Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, modernizacji budynków przy ulicy: Część I -Żupańskiego 12 / Różanej 12 w Poznaniu Część II - Wierzbięcice ...
Termin składania ofert: 05-06-2019 12:00 Więcej

Świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 Pzp

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów tych przesyłek w sytuacji wyczerpania możliwości ich doręczenia lub wy...
Termin składania ofert: 04-06-2019 12:00 Więcej

Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Składowej 11 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 18 położonym w Poznaniu przy ul. Składowej 11 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień.
Termin składania ofert: 04-06-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części.

Przedmiot zamówienia: Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: 1) ul. Umińskiego 7a m 26, 2) ul. Gnieźnieńska 27 m 3 (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na c.o. gazowe, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow...
Termin składania ofert: 04-06-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej zabudowy przy ul. Folwarcznej 19, Folwarcznej 20, Bydgoskiej 3 w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej (3 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejącej zabudowy przy ul. Folwarcznej 19, Folwarcznej 20, Bydgoska 3 w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej. Zadanie podzielone jest na 3 części.
Termin składania ofert: 31-05-2019 12:00 Więcej

Kreowanie pozytywnego wizerunku ZKZL sp. z o.o. w mediach społecznościowych

Przedmiotem zamówienia jest kreowanie pozytywnego wizerunku ZKZL sp. z o.o. w mediach społecznościowych.
Termin składania ofert: 29-05-2019 14:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 1, Część I...
Termin składania ofert: 29-05-2019 13:00 Więcej

Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacjitermomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30 UWAGA: Zamawiajacy zamieszcza rzuty z inwentaryzacji bud...
Termin składania ofert: 29-05-2019 12:00 Więcej