zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej modernizacji budynku komunalnego położnego w Poznaniu, przy ul. Powstańców Warszawy 9 D-J.

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/352501
Termin składania ofert: 03-07-2020 13:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 3 części: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część...
Termin składania ofert: 02-07-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA! W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 01-07-2020 12:00 Więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni węglowych oraz usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych w budynkach położonych w Poznaniu, w podziale na II części

Część I - Kompleksową obsługę kotłowni węglowych w budynku przy ulicy Bystrej 9/11 i  w budynku przy ulicy Średzkiej 20 zapewniającą bezpieczną i ekonomiczną pracę kotłowni oraz ciągłość ogrzewania zasilanych przez kotłownię obiektów. Część II - Świadczenia usług konserwacyjno – serwisowych węzłów cieplnych stanowi...
Termin składania ofert: 01-07-2020 12:00 Więcej

Modernizacja izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji izolacji  budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: 1)   ul. Długiej 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację izolacji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na prowadzenie ...
Termin składania ofert: 25-06-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.