ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 7 dni w tygodniu i przez 24 h na dobę usługi odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zamówienie zostało podzielone na pięć części: Część I – usługa odśnieżania da...
Termin składania ofert: 11-02-2019 10:00 Więcej

Wykonanie ogródka grillowego przy budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna 123, 123 a, b, c

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogródka grillowego przy budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy ul. Głuszyna 123, 123 a, b, c  UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.02.2019 r. , godz. 10:00
Termin składania ofert: 07-02-2019 10:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Oferta musi obejmować dwa zakresy usług medycznych: Pakiet usług medycznych nr 1 -  obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ.; Pakiet usług medycznych ...
Termin składania ofert: 31-01-2019 12:00 Więcej

Sporządzenie dokumentacji projektowej osiedli mieszkaniowych – komunalnego i socjalnego przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami, a nadto  Sporządzenie dokumentacji projektowej układu drogowego, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i zieleni na terenie projektowanych osiedli mieszkan...
Termin składania ofert: 29-01-2019 12:00 Więcej

Dostawa oleju opałowego na Dworzec Autobusowy Rondo Śródka w Poznaniu

Dostawa oleju opalowego na Dworzec Autobusowy Rondo Śródka w Poznaniu
Termin składania ofert: 29-01-2019 10:15 Więcej

Wykonanie stałej organizacji ruchu dla terenu osiedla mieszkalnego przy ul. Bolka 8, 8a, 8b w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie stałej organizacji ruchu dla terenu osiedla mieszkalnego przy ul. Bolka 8, 8a, 8b w Poznaniu: Zadanie 1: oznakowanie pionowe Zadanie 2: oznakowanie poziome
Termin składania ofert: 29-01-2019 10:00 Więcej

Wynajem i serwis pięciu toalet przenośnych

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis pięciu toalet przenośnych: czterech toalet przenośnych,  z których korzystać będą mieszkańcy nieruchomości przy ul. Jarzębowej 18, barak 1; 2; 3; 4 oraz jednej toalety dla ochrony budynku, przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 29-01-2019 10:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. – przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin – Nr sprawy DOA.201.2/2019

Przedmiot zamówienia obejmuje: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. - przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na p...
Termin składania ofert: 28-01-2019 12:00 Więcej