ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych obejmujące: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: Kraszewskiego 19 m...
Termin składania ofert: 28-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (16 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na wykonaniu modernizacji izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: Bukowskiej 63, Bukowskiej 328, Golęcińskiej 10, Krasińskiego 8 b-c, Nowe Zagórze 9-11, Serafitek 11 A i B, Spławie 8, Światopełka 4, Składowej 11-12, Towarowej 43, Górna Wil...
Termin składania ofert: 26-08-2019 13:00 Więcej

Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Darzyborskiej 15A, 15B, 15C, 15D w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 26-08-2019 12:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., na terenie POK3

Usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 3; kontrola przewodów kominowych dotyczy 1589 lokali mieszkalnych i 251 lokali użytk...
Termin składania ofert: 23-08-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 2 części (POK 2 i POK 3)

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 2 części (POK 2 i POK 3) Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod...
Termin składania ofert: 21-08-2019 12:00 Więcej

Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Nadolnik w Poznaniu

Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/245936
Termin składania ofert: 20-08-2019 12:00 Więcej