Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji izolacji  budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy:

1)   ul. Długiej 7 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (technicznej) na modernizację izolacji oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – Część I,

2)   ul. Czechosłowackiej 7 – Część II,

3)   ul. Sikorskiego 16 – Część III.

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia wskazane w 3.1. nieruchomości mają charakter mieszkalny, dla których należy przyjąć podatek od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 8 %.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację izolacji pionowej ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Długiej 7 w Poznaniu.
  2. Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych).
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.

Termin składania ofert: 25-06-2020 12:00

Termin publikacji: 09-06-2020 11:18

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:29


Załączniki

Ogłoszenie (142.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załączniki do SIWZ - przedmiary, PFU, STWiOR (2.9 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (144.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (500.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki - cz. II, III (76.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie cz. I (32.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (101.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 09.06.2020 11:24

Data aktualizacji informacji: 20.07.2020 17:21Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.