zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B, w zakresie robót polegających na:   opracow...
Termin składania ofert: 17-02-2020 13:00 Więcej

Okresowe, co najmniej raz na pięć lat, kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją zasobu, w podziale na V części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowej kontroli (której obowiązek wykonania przypada co najmniej raz w ciągu pięciu lat), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, zgo...
Termin składania ofert: 17-02-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, dostosowania 9 pomieszczeń piwnicznych w zasobie komunalnym w Poznaniu pod węzeł miejskiej sieci ciepłowniczej w następujących lokalizacjach: ul. Grochowska 48, ul. Grochowska 49, ul. Grochowska 50, Galla Anonima 2d, Galla Anonima 3-5, Ślusarska 11, Bukowa 1,...
Termin składania ofert: 12-02-2020 12:00 Więcej

Załadunek i wywiezienie odpadów (w tym gabarytowych), gruzu wraz z posprzątaniem terenu

Postępowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/298271 
Termin składania ofert: 10-02-2020 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl (załącznik nr 9 do SIWZ)
Termin składania ofert: 05-02-2020 12:00 Więcej

Remont piwnicy w budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remont piwnicy budynku przy ul. Ognik 20 A w Poznaniu,  którego szczegółowy zakres określa przedmiar oraz STWiOR.
Termin składania ofert: 04-02-2020 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonanie robót budowlanych w 600 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokalach mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych...
Termin składania ofert: 30-01-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.