ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu – II

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.
Termin składania ofert: 18-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania mo...
Termin składania ofert: 12-07-2019 12:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Część I – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1; kontrola przewodów kominowych dotyczy 852 lokali mieszkalnych i 186 loka...
Termin składania ofert: 09-07-2019 13:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków (2 części)

Przedmiotem zamówienia jest: wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 2 części: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – usłu...
Termin składania ofert: 08-07-2019 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ przy ul. Kórnickiej 24 oraz ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych budynków NZOZ usytuowanych w Poznaniu w podziale na 2 części: Kórnicka 24 – przebudowa drogi i parkingów od ulicy Kórnickiej do ulicy Św. Rocha, wymiana ogrodzenia od strony parafii oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwni...
Termin składania ofert: 08-07-2019 12:00 Więcej

Modernizacja dachu budynku warsztatu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149 w Poznaniu.

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dachu budynku warsztatu zlokalizowanego przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 w Poznaniu.   Opis przedmiotu zamówienia zawiera: Przedmiar – załącznik nr 2 IWZ, to dokumenty o charakterze jedynie informacyjnym i poglądowym. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty z...
Termin składania ofert: 08-07-2019 11:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych treningowych (2 części)

Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych treningowych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: 1.  ul. Kosińskiego 19 m 2/3 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej na wymian...
Termin składania ofert: 05-07-2019 12:00 Więcej

Dostawa 4 urządzeń pralniczych

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do budynku przy ul. Torowej 1 w Poznaniu, 4 urządzeń pralniczych wraz z ich montażem, tj.: 2 pralki przemysłowe oraz 2 suszarki przemysłowe.
Termin składania ofert: 04-07-2019 10:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.