Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Budowa parkingu rowerowego wraz z dostawą i montażem stojaków rowerowych oraz dostawa i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla komunalnego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Lirycznej w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

  1. Przedmiarze – załączniku nr 2 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter poglądowy,
  2. Istotnych postanowieniach umownych  (IPU) – załączniku nr 3 do IWZ,
  3. Wymagań dotyczących koszy na śmieci i stojaków rowerowych – załączniku nr 4 do IWZ,
  4. Mapkach poglądowych –  załączniku nr 5 do IWZ,

Termin składania ofert: 05-12-2019 12:00

Termin publikacji: 29-11-2019 14:35

Drukuj
Data wydruku: 08.08.2022 17:57


Załączniki

Ogłoszenie (254.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularz ofertowy (19.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Przedmiar (316.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wytyczne (211.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Lokalizacja (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wyniki (307 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 29.11.2019 14:37

Data aktualizacji informacji: 11.12.2019 10:57Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.