ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie modernizacji budynków – ul. Wrocławska 20/Podgórna 19-19a i Jeżycka 6 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie: Część I: Modernizacji budynku przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19a w Poznaniu. Część II: Modernizacji budynku przy ul. Jeżyckiej 6 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru R...
Termin składania ofert: 25-03-2019 11:00 Więcej

Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia na terenie obiektów dworców autobusowych i Punktów Obsługi Klienta. Dworce Świadczenie usługi na terenie dworca autobusowego Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie ...
Termin składania ofert: 22-03-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projekt...
Termin składania ofert: 21-03-2019 13:00 Więcej

Remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/119-zamowienie-bez-stosowania-ustawy-pzp
Termin składania ofert: 21-03-2019 10:00 Więcej

Wykonanie prac remontowo – malarskich budynku NZOZ położonego na Os. B. Chrobrego 118 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac remontowo - malarskich budynku NZOZ położonego na Os. B. Chrobrego 118 w Poznaniu
Termin składania ofert: 19-03-2019 13:00 Więcej

Wykonanie prac dekarskich budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy : 1) Wierzbięcice 32 / Spychalskiego 23, 2) Pogodnej 52.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę dachu budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy ul.: Wierzbięcice 32/Spychalskiego 23,Pogodnej 52 Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument po...
Termin składania ofert: 18-03-2019 12:00 Więcej

Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 300 dm3 w pomieszczeniach przychodni, Poznań ul. Kasprzaka 16.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 300 dm3 w pomieszczeniach przychodni, Poznań ul. Kasprzaka 16. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Dostawa elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlery) – 5 sztuk Dostawa materiałów pomocniczych do montażu Konstrukcje sta...
Termin składania ofert: 18-03-2019 10:00 Więcej

Malowanie klatki schodowej w budynku przychodni, Poznań ul. Słowackiego 43.

Przedmiotem zamówienia jest Malowanie klatki schodowej w budynku przychodni, Poznań ul. Słowackiego 43. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – praca na wysokości 5-10m; Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS U...
Termin składania ofert: 18-03-2019 10:00 Więcej

Umowa ramowa obejmująca remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Za...
Termin składania ofert: 15-03-2019 12:00 Więcej