zamówienia publiczne

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Siedzibie Zamawiającego, która jest położona ...
Termin składania ofert: 23-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 4 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/296349
Termin składania ofert: 10-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 3 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/295082  
Termin składania ofert: 03-01-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.