zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: dostawa sprzętu komputerowego, dostawa oprogramowania licencyjnego, dostawa macierzy dyskowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu w podziale na 3 części: Zadanie 1 – dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 – dostawa oprogramowania licencyjnego, Zadanie 3 – dostawa macierzy dyskowych. Szczegółowy opis ...
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, specyfikacja sprzętu oraz wymagania dotyczące serwisu określone zostały zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ.
Termin składania ofert: 13-12-2019 12:00 Więcej

Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości Poznań ul. Bukowska 248 – 254.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Rozebranie murów i słupów starej wiaty, Rozebranie posadzki starej wiaty Ręczne wykonanie koryta, Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi Wykonanie obrzeży betonowych, Wykonanie podbudowy betonowej zagęszczanej mechanicznie, Wykonanie w...
Termin składania ofert: 13-12-2019 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.