ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej oraz układu drogowego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji obejmującej budowę nowych dróg oraz odtworzenia nawierzchni na odcinku budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia, budowy sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z wariantem nr 2 określo...
Termin składania ofert: 15-04-2019 12:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu, polegających na: Montażu kraty wejściowej oraz siatki zabezpieczającej na klatce schodowej, Montażu instalacji domofonowej cyfrowej w bramie głównej budynku, Naprawie posadzki w bramie p...
Termin składania ofert: 10-04-2019 12:00 Więcej

Wymiana instalacji domofonowej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Wenecjańskiej 2 i 4

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wymiana instalacji domofonowej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Wenecjańskiej 2 i 4.
Termin składania ofert: 03-04-2019 10:00 Więcej

Przegląd serwisowy klimatyzacji oraz nagrzewnic w budynkach dworców autobusowych, Punktach Obsługi Klienta oraz siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie trzy razy w ciągu roku przeglądu serwisowego klimatyzacji oraz nagrzewnic w budynkach dworców autobusowych, Punktach Obsługi Klienta oraz siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Termin składania ofert: 02-04-2019 10:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr...
Termin składania ofert: 01-04-2019 12:00 Więcej

Wykonanie robót budowlanych w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Akacjowej 5 w Poznaniu

Wykonanie robót budowlanych w lokalu komunalnym nr 5 przy ul. Akacjowej 5 w Poznaniu, polegających na: Ociepleniu ścian i sufitów w w/w lokalu, Dobudowie przewodu dymowego stalowego dla w/w lokalu
Termin składania ofert: 01-04-2019 12:00 Więcej

Wykonywanie usług pogotowia technicznego i konserwacji na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług pogotowia technicznego i konserwacji na nieruchomościach należących do Zarządu Transportu Miejskiego.
Termin składania ofert: 01-04-2019 10:00 Więcej

Wykonanie usług dezynsekcji wszystkich pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Torowej 1 wraz z praniem odzieży i pościeli osób zamieszkujących w Obiekcie

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług dezynsekcji wszystkich pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Torowej 1 wraz z praniem odzieży i pościeli osób zamieszkujących w Obiekcie
Termin składania ofert: 26-03-2019 10:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem...
Termin składania ofert: 25-03-2019 12:00 Więcej