zamówienia publiczne

Prace remontowe dachów w użytkowych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 2 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów użytkowych budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Borówki 4 – Pogotowie Społeczne, 2. ul. Borówki 6 – Bank Żywności. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do...
Termin składania ofert: 24-08-2020 12:00 Więcej

Diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki

Przedmiotem zamówienia jest diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu poziomu kompetencji dyrektorów, kierowników działów i ich zastępców oraz koordynatorów pracujących w Spółce zgodnie z modelem kompetency...
Termin składania ofert: 21-08-2020 10:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (2 części) – IZ

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Składowa 11 m 18, w tym wykonan...
Termin składania ofert: 24-07-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.