Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki

Przedmiotem zamówienia jest diagnoza oraz rozwój 2 kompetencji liderskich dla kadry zarządzającej Spółki.

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a. Przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu poziomu kompetencji dyrektorów, kierowników działów i ich zastępców oraz koordynatorów pracujących w Spółce zgodnie z modelem kompetencyjnym przedstawionym przez Spółkę (łącznie maksymalnie 58 osób) zwanym 1 etapem,
b. Przeprowadzenie warsztatów dla dyrektorów, kierowników działów i ich zastępców oraz koordynatorów pracujących w Spółce, które mają na celu rozwój dwóch wskazanych kompetencji liderskich:
i. Skuteczna komunikacja i informacja zwrotna – dla maksymalnie 58 osób, przeprowadzone w 4 grupach szkoleniowych zwanym 2 etapem,
ii. Rola lidera – funkcje lidera w firmie i życiu prywatnym – dla maksymalnie 58 osób, przeprowadzone w 4 grupach szkoleniowych zwanym 3 etapem,
zgodnie z modelem kompetencyjnym przedstawionym przez Spółkę stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
c. Liczba godzin szkoleniowych dla każdego warsztatu wyniesie nie mniej niż 16, przy czym przez godzinę szkoleniową strony rozumieją 45 minut.

Termin składania ofert: 21-08-2020 10:00

Termin publikacji: 10-08-2020 17:51

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 12:04


Załączniki

Ogłoszenie (30.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne warunki zamówienia, w tym wzory formularzy dla wykonawców (404.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne postanowienia umowy (353.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze - edytowalne (27.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawców (52.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Model kompetencyjny (27.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zmiana terminu składania ofert (30.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytanie wykonawcy_2 (35.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (67.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 10.08.2020 17:51

Data aktualizacji informacji: 14.09.2020 16:41Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.