zamówienia publiczne

Świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale na VII części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp.

Tryb zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Podstawa prawna: art. 138o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1843), zwana dalej Ustawą. Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79710000-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usł...
Termin składania ofert: 12-01-2021 13:00 Więcej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, budowę k...
Termin składania ofert: 18-12-2020 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej w podziale na 3 części

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/395072
Termin składania ofert: 15-12-2020 13:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie systemu ppoż. w budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38  w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
Termin składania ofert: 10-12-2020 13:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej i montaż windy osobowej przy budynku użytkowym przy ul. Starołęckiej 36/38 w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: Istotne Postanowienia Umowne - załącznik nr 8 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy - załącznik nr 9 do SIWZ.  UWAGA!W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, a także mając na względzie opublikowany na stronie Urzędu Zamówień Publicznych komunikat odnośnie komunikacji...
Termin składania ofert: 09-12-2020 13:00 Więcej

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w Poznaniu, w podziale na 4 części.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w siedzibie i terenowych jednostkach Zamawiającego w Poznaniu, na łącznej powierzchni wewnętrznej 3241,25 m2 oraz na terenach zewnętrznych przynależnych do nieruchomości o łącznej powierzchni 642,50 m2, w podziale na 4 części: Część 1 - Świadcze...
Termin składania ofert: 01-12-2020 13:00 Więcej

Digitalizacja dokumentacji papierowej Działu Prawnego

UWAGA! ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT  Nowy termin składania ofert : 09.11.2020, godz. 12.00.  
Termin składania ofert: 09-11-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego w podziale na 5 części

Postępowanie dostępne jest na platformie zakupowej --> https://platformazakupowa.pl/transakcja/387006
Termin składania ofert: 29-10-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.