ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu przy Al. Marcinkowskiego 20. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://pfpk.pl/o-funduszu/aktualnosci/item/119-zamowienie-bez-stosowania-ustawy-pzp
Termin składania ofert: 21-03-2019 10:00 Więcej

Wykonanie prac remontowo – malarskich budynku NZOZ położonego na Os. B. Chrobrego 118 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac remontowo - malarskich budynku NZOZ położonego na Os. B. Chrobrego 118 w Poznaniu
Termin składania ofert: 19-03-2019 13:00 Więcej

Wykonanie prac dekarskich budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy : 1) Wierzbięcice 32 / Spychalskiego 23, 2) Pogodnej 52.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę dachu budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu, przy ul.: Wierzbięcice 32/Spychalskiego 23,Pogodnej 52 Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument po...
Termin składania ofert: 18-03-2019 12:00 Więcej

Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 300 dm3 w pomieszczeniach przychodni, Poznań ul. Kasprzaka 16.

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 300 dm3 w pomieszczeniach przychodni, Poznań ul. Kasprzaka 16. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Dostawa elektrycznych podgrzewaczy wody (bojlery) – 5 sztuk Dostawa materiałów pomocniczych do montażu Konstrukcje sta...
Termin składania ofert: 18-03-2019 10:00 Więcej

Malowanie klatki schodowej w budynku przychodni, Poznań ul. Słowackiego 43.

Przedmiotem zamówienia jest Malowanie klatki schodowej w budynku przychodni, Poznań ul. Słowackiego 43. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – praca na wysokości 5-10m; Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS U...
Termin składania ofert: 18-03-2019 10:00 Więcej

Umowa ramowa obejmująca remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Za...
Termin składania ofert: 15-03-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 13 części

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 13 części: ul. Lewandowskiej 29/33 m 14,ul. Szamotulska 43A m ...
Termin składania ofert: 11-03-2019 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 5 części . Postępowanie wraz z załącznikami zamieszczone zostało pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/199959
Termin składania ofert: 07-03-2019 13:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w podziale na 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Postępowanie wraz z ...
Termin składania ofert: 07-03-2019 12:00 Więcej