zamówienia publiczne

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane pod niniejszym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/475767
Termin składania ofert: 28-07-2021 10:00 Więcej

Modernizacja budynku położonego przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na platformie zakupowej pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480041
Termin składania ofert: 28-07-2021 09:00 Więcej

Wykonanie robót budowlanych w budynku handlowym położonym przy ul. Grochowskiej 83-85 w Poznaniu

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na platformie zakupowej pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/482018
Termin składania ofert: 28-07-2021 09:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane pod niniejszym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/475730
Termin składania ofert: 27-07-2021 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej i C.O. w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane pod niniejszym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/475698
Termin składania ofert: 27-07-2021 10:00 Więcej

Prace modernizacyjne dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 10 części)

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na platformie zakupowej pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480197
Termin składania ofert: 23-07-2021 09:00 Więcej

Modernizacja izolacji budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 8 części)

Postępowanie wraz z załącznikami zostało opublikowane na platformie zakupowej pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480279
Termin składania ofert: 23-07-2021 09:00 Więcej

Usługa konserwacyjno – serwisowa węzłów cieplnych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o. w podziale na 3 części.

Postępowanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone pod poniższym linkiem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/482957
Termin składania ofert: 22-07-2021 13:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w podziale na II części

Postępowanie wraz z załącznikami zostało zamieszczone pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/481430
Termin składania ofert: 16-07-2021 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.