Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

zamówienia publiczne

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 7 części)

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 7 części: 1) Część I POK – 1: 1.Bukowska 11 m 5 – wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby robót 2.Bukowska 17 m 7 - wymiana stolar...
Termin składania ofert: 28-09-2020 12:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – ogłoszenie powtórzone

  Zamawiający ponownie ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. ...
Termin składania ofert: 24-09-2020 14:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373420
Termin składania ofert: 10-09-2020 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.