ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego w podziale na II części. Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o Pzp

Opis przedmiotu zamówienia: [CPV: 79.71-00.00-4] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Zarządu Transportu Miejskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Siedzibie Zamawiającego, która jest położona ...
Termin składania ofert: 23-01-2020 12:00 Więcej

Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ
Termin składania ofert: 17-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży zduńskiej w podziale na 4 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/296349
Termin składania ofert: 10-01-2020 12:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 3 części

Postępowanie dostępne jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/295082  
Termin składania ofert: 03-01-2020 12:00 Więcej

Wstępne ogłoszenia informacyjne 2019

Termin składania ofert: 31-12-2019 16:00 Więcej