ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont lokalu treningowego w Poznaniu przy ul. Składowej 11/3/1-2

Przedmiotem zamówienia jest: Remont lokalu treningowego w Poznaniu przy ul. Składowej 11/3/1-2  
Termin składania ofert: 22-07-2019 10:00 Więcej

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegające na okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu: okresowej kontroli rocznej, okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat w ramach przeglądu rocznego, okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat w rama...
Termin składania ofert: 22-07-2019 10:00 Więcej

Naprawa 25 ławek na terenie Dworca Autobusowego Poznań – Śródka

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN WYZNACZONY ZOSTAŁ NA 24.07.2019 R. GODZ. 10:00
Termin składania ofert: 22-07-2019 10:00 Więcej

Wykonanie aplikacji internetowej do ewidencji i kontroli zasobu zarządzanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Stworzenia dedykowanego rozwiązania – aplikacji internetowej – umożliwiającej tworzenie dowolnych formularzy do wykorzystania w bieżącym zarządzaniu zasobem ZKZL. Celem podstawowym jest sprawne i efektywne przeprowadzenie zadania „Inwentaryzacja zasobu będącego w zarządzaniu ZKZL sp. z o.o.”.
Termin składania ofert: 19-07-2019 13:00 Więcej

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3 Część I...
Termin składania ofert: 19-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu – II

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.
Termin składania ofert: 18-07-2019 12:00 Więcej

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in: opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania mo...
Termin składania ofert: 12-07-2019 12:00 Więcej

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na II części

Część I – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1; kontrola przewodów kominowych dotyczy 852 lokali mieszkalnych i 186 loka...
Termin składania ofert: 09-07-2019 13:00 Więcej