zamówienia publiczne

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Postępowanie wraz załącznikami zamieszczone jest pod poniższym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/373420
Termin składania ofert: 10-09-2020 13:00 Więcej

Prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych w Poznaniu w podziale na 3 części

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe dachów w mieszkalnych budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 3 części:1. ul. Dąbrowskiego 84,2. ul. Dojazd 30 barak 1,3. ul. Św. Antoniego 35. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IP...
Termin składania ofert: 07-09-2020 13:00 Więcej

Przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu

Przedmiotem Zamówienia przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępnymi w wersji elek...
Termin składania ofert: 03-09-2020 13:00 Więcej

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Celem dia...
Termin składania ofert: 31-08-2020 14:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (18 części).

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części: 28 Czerwca 1956r. nr 142 m 23, Kośc...
Termin składania ofert: 28-08-2020 13:00 Więcej

Modernizacja zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych (3 części)

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 3 części: ul. Królowej Jadwigi 54 m 3 w tym s...
Termin składania ofert: 25-08-2020 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.