Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Dialog techniczny poprzedzający ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie integracja istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Celem dialogu technicznego jest wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników dialogu do przygotowania postępowania przetargowego na wybór podmiotu realizującego ww. przedsięwzięcie.

Wykonawców spełniających warunki określone w Ogłoszeniu zapraszamy do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że w związku ze zgłoszeniem się do dialogu technicznego tylko jednego uczestnika, podjęto decyzję o powtórzeniu ogłoszenia o dialogu technicznym poprzedzającym ewentualne wszczęcie postępowania na integrację istniejących systemów lub wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w obszarze wsparcia działalności Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. celem umożliwienia uczestniczenia w dialogu technicznym większej liczbie wykonawców.            

Jednocześnie w przypadku podtrzymania chęci udziału w dialogu technicznym przez wykonawcę, który dokonał już zgłoszenia, należy złożyć oświadczenie o podtrzymaniu uprzedniego złożonego Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym w formie pisemnej w siedzibie ZKZL sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Matejki 57 w Kancelarii pokój nr 1 z dopiskiem: „Dialog techniczny” w terminie do dnia 18.09.2020 r. godz. 14:00

Termin składania ofert: 31-08-2020 14:00

Termin publikacji: 19-08-2020 17:03

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 11:59


Załączniki

Ogłoszenie o dialogu z załącznikami (1.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz techniczny funkcjonalności systemu (50.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia -Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (19.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia -Wzór wykazu usług (17.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pismo Zamawiającego (39.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.08.2020 17:05

Data aktualizacji informacji: 10.09.2020 09:45Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.