Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków podziale na 3 części

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 3 części:

Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1,

Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4,

Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5.

Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-III zawiera załącznik nr 1 do IPU zwany Wykazem Nieruchomości.

Termin składania ofert: 02-07-2020 13:00

Termin publikacji: 24-06-2020 19:01

Drukuj
Data wydruku: 01.07.2022 13:31


Załączniki

Ogłoszenie (175.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (614.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (140.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Istotne postanowienia umowy (255.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wykaz nieruchomości (11.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (48.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wynik postępowania (52.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (180.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 24.06.2020 19:03

Data aktualizacji informacji: 28.07.2020 12:40Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.