ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Procedury przy wykonywaniu remontu we własnym zakresie

Procedura wykonywania remontu we własnym zakresie:

1. Złożenie wniosku do ZKZL sp. z o.o. wyrażającego chęć wykonania remontu we własnym zakresie,
2. Określenie zakresu wykonywanych prac remontowych,
3. Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń z Wydziału Urbanistyki i Architektury i/lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku lokali mieszczących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych także uchwał dotyczących wykonania prac remontowych w częściach wspólnych budynku,
4. Zgłoszenie do ZKZL sp. z o.o. zakończenia prac remontowych celem ich odbioru przez inspektora nadzoru.

Data wydruku: 05.06.2020 04:16

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.