Windykacja

Jeżeli posiadasz zadłużenie z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal mieszkalny:

  • złóż wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  • wypełnij oraz przekaż druk oświadczenia o stanie majątkowym (zakładka “druki do pobrania”)
  • opłacaj bieżące należności

Jeżeli wypowiedziano Ci umowę najmu z tytułu nieregulowania opłat za zajmowany lokal mieszkalny:

  • całkowicie spłać zadłużenie
  • złóż wniosek o cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu
    (w przypadku spłaty zadłużenia w okresie do dnia rozwiązania umowy najmu)

lub

  • złóż wniosek o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu użytkowego (w przypadku spłaty zadłużenia po dacie rozwiązania umowy najmu)
  • opłacaj bieżące należności

 

Kontakt:

POK 1 – 61 8 694 860, 61 8 694 872

POK 2 – 61 8 694 895, 61 8 694 813

POK 3 – 61 8 694 837, 61 8 694 797

POK 4 – 61 8 694 887

POK 5 – 61 6 596 726

 

W SPRAWIE WYPOWIEDZEŃ UMÓW NAJMU I EKSMISJI:

POK 1,5 – 61 8 694 880

POK 3,4 – 61 8 694 919

POK 2     – 61 8 694 935

Data wydruku: 05.07.2022 05:49


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.