ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Organy spółki

Właściciel – 100% Miasto Poznań

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. :
Magdalena Bejger – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Przekop – Członek Rady Nadzorczej
Marek Drozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Springer – Członek Rady Nadzorczej

Osoby wchodzące w skład Zarządu
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. :
Tomasz Lewandowski – Prezes Zarządu
Michał Prymas – Członek Zarządu

Data wydruku: 12.12.2019 13:15