Gospodarz Domu

Osoby z którymi chcemy podjąć współpracę zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę, pod ich opieką będzie pozostawała nieruchomość, w której zamieszkują lub kilka położonych blisko siebie budynków. Chcemy aby program ten umożliwił aktywizację zawodową mieszkańców zasobu komunalnego oraz zmobilizował do dbałości o przestrzeń, w której zamieszkują. Liczymy na to, że spowoduje to większe utożsamianie się mieszkańców z miejscami zamieszkania, a przede wszystkim poprawi jakość usługi sprzątania zasobu miejskiego. Lokatorzy będą posiadali bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za dany teren, ponieważ będzie to po prostu ich sąsiad z danego budynku lub okolicznej nieruchomości. W katalogu zadań dla przyszłych Gospodarzy Domu przewidujemy sprzątanie powierzchni wspólnych i terenu zewnętrznego pielęgnację zieleni, odśnieżanie, dystrybucję korespondencji wysyłanej przez ZKZL, bieżącą współpracę z administratorem, także w zakresie bieżącej wiedzy o nieruchomości, dokonywanie drobnych prac konserwatorskich, odczyty urządzeń pomiarowych. Katalog zakresu prac jest otwarty według potencjału oraz zdolności i umiejętności osób, które zgłoszą się do udziału w programie. Każdy Gospodarz Domu będzie zobowiązany prowadzić „książkę sprzątania obiektu”, gdzie wpisywane będą między innymi godziny pracy, zakres prac. Książka będzie podlegała kontroli administracji.

Na zlecenie ZKZL sp.  z o.o. Politechnika Poznańska dokonała szczegółowej analizy pracy dozorcy w celu wskazania ile czasu zajmuje wykonywanie obowiązków. Podczas badań przyjęto zakres prac, rodzaj nieruchomości, wiek, czynności dodatkowe jak np. wywieszanie flag, usuwanie drobnych usterek, a także prace sezonowe jak np.  odśnieżanie. Na podstawie przygotowanego wzoru można określić, ile czasu zajmuje praca Gospodarza Domu, co da podstawę do uregulowania godzin pracy w ramach stosunku pracy to jest umowy. Jeżeli wśród chętnych znajdą się osoby w wieku emerytalnym, ale czujące się na siłach do wypełniania powyższych działań, deklarujemy elastyczność podczas rekrutacji, np. ograniczenie prac do jednej nieruchomości.

Czas pracy ma charakter zadaniowy, nie wyznaczymy określonych stałych godzin pracy, odbywać się to będzie w uzgodnieniu z administratorem nieruchomości.

Na początku podjęcia współpracy Gospodarz Domu otrzyma zestaw narzędzi do wykonywania swojej pracy, natomiast w trakcie trwania umowy  będzie mógł pobierać niezbędne środki czystości. 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od ilości metrów kwadratowych, która znajdzie się pod opieką danego Gospodarza Domu, z rozgraniczeniem na przestrzenie wewnątrz budynku, teren utwardzone i zielone.

Druk wniosku poniżej. Wypełnione zgłoszenie należy wysłać mailem, pozostawić w naszej siedzibie ul. Matejki 57 w Poznaniu lub w jednym z naszych Punktów Obsługi Klienta.

Wniosek o uczestnictwo w Programie Gospodarz Domu

Kontakt mail: gospodarz@zkzl.poznan.pl oraz pod numerem telefonu 61 415 86 99

Data wydruku: 13.08.2022 17:46


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.