Sprzątanie

Firma sprzątająca – konsorcjum firm:

Impel Cleaning Sp. z o.o.
Oddział Poznań
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

oraz

„ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa
mgr inż. Henryk Sienkiewicz
ul. Północna 1
61-719 Poznań

Telefony kontaktowe:

(061) 852 38 53, (061) 853 62 46

mail:
biuro@alkom.pl

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH UMOWĄ NA SPRZĄTANIE

Tereny zewnętrzne
Czynności Częstotliwość
Utrzymywanie w czystości i porządku terenów przylegających do nieruchomości poprzez usuwanie, zamiatanie, zmywanie, zbieranie zanieczyszczeń. Opróżnianie koszy przydomowych ze śmieci. Codziennie.
W niedziele i święta na wyraźną interwencję Straży Miejskiej Miasta Poznania, Zarządcy nieruchomości lub ZKZL Sp. z o.o.
Odchwaszczanie chodników oraz opasek wokół budynków. Odpowiednio do potrzeb.
Usuwanie z terenów sprzątanych liści i ich wywóz.
Usuwanie zanieczyszczeń zalegających w świetlikach.
Sprzątanie terenów zewnętrznych w okresie zimy
Czynności Częstotliwość
Usuwanie śliskości zimowej poprzez usuwanie śniegu, lodu, błota z chodników, dojść do drzwi wejściowych do budynków, do placów gospodarczych, dojazdów oraz stosowanie środków zapobiegających skutkom gołoledzi.
W przypadku wystąpienia gołoledzi – na bieżąco posypywanie nawierzchni komunikacyjnych piaskiem.
W okresie zimy codziennie
W niedziele i święta na wyraźną interwencję Straży Miejskiej Miasta Poznania, Zarządcy nieruchomości lub ZKZL Sp. z o.o. w godzinach porannych nie później jednak niż do godz. 6.30. W przypadku ciągłych opadów śniegu – systematycznie na bieżąco, aż do osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się ludzi i pojazdów.
Powierzchnia wewnętrzna
Czynności Częstotliwość
Utrzymywanie w czystości i porządku powierzchni i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Codziennie.
W niedzielę i święta na wyraźną interwencję służb porządkowych, Zarządcy nieruchomości lub Zamawiającego
Mycie kabin dźwigów osobowych.
Mycie powierzchni wewnętrznych – schodów i klatek schodowych, lamperii i ścian wykładanych glazurą lub malowanych, farbą olejną, parapetów, skrzynek listowych, licznikowych, balustrad, grzejników, drzwi wejściowych na klatki schodowe, do pralni, piwnic i suszarni, oraz do pomieszczeń na wózki. Odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
Sprzątanie: pomieszczeń pralni, suszarni, strychów
i korytarzy piwnicznych oraz pomieszczeń na wózki.
Odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu.
Mycie okien i luksferów na klatkach schodowych oraz
w pomieszczeniach wspólnego użytku.
Odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
Czyszczenie wnęk wokół wszystkich okienek (świetlików). Odpowiednio do potrzeb
Wymiana uszkodzonych i uzupełnianie brakujących żarówek na klatkach schodowych, w piwnicach, pralniach, suszarniach, strychach oraz przed drzwiami wejściowymi do budynków.
Mycie kabin dźwigów osobowych.  
Wykładanie trutki na szczury w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku. Odpowiednio do potrzeb
Data wydruku: 05.07.2022 05:56


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.