ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Sporządzenie zaktualizowanych map dla celów projektowych nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Zawady i ul. Bernata

Sporządzenie zaktualizowanych map dla celów projektowych nieruchomości położonych w Poznaniu: A: działka nr 15/3 ark 05 obręb Śródka przy ul. Zawady na potrzeby budowy 2 budynków mieszkalnych, B: działka nr 15/5, 15/6, 15/7, ark.05, obręb Śródka przy ul. Bernata na potrzeby budowy 2 budynków mieszkalnych
Termin składania ofert: 11-01-2016 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego- postępowanie II (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 350 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi? wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 07-01-2016 00:00 Więcej

Dostawa wody do siedziby Zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie przez wykonawcę niegazowanej naturalnej wody źródlanej, której ogólna zawartość minerałów zawiera się w przedziale 400-700 mg/l do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji domofonowej

Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach położonych w Poznaniu: ul. Składowa 11 i 12, ul. Towarowa 43
Termin składania ofert: 31-12-2015 00:00 Więcej

Dostęp do sieci internet do siedziby Zamawiającego

Dostęp do sieci internet do siedziby Zamawiającego Poznań ul. Matejki 57.
Termin składania ofert: 30-12-2015 00:00 Więcej

Obsługa urządzeń kserograficznych

Obsługa urządzeń kserograficznych na rok 2016 zainstalowanych w pomieszczeniach Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
Termin składania ofert: 29-12-2015 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwacyjnych w siedzibie Zamawiającego

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwacyjnych w siedzibie Zamawiającego (usuwanie i naprawa usterek oraz drobnych awarii).
Termin składania ofert: 22-12-2015 00:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 t.j.) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ] w si...
Termin składania ofert: 21-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie remontu fragmentu chodnika przy pawilonie os.Piastowskie 74 w Poznaniu

Wykonanie remontu fragmentu chodnika przy pawilonie os.Piastowskie 74 w Poznaniu
Termin składania ofert: 15-12-2015 00:00 Więcej

Ustalenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu ul. Łobżenicka 8m7 i ul. Cześnikowska 2m1

Ustalenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu ul. Łobżenicka 8m7 i ul. Cześnikowska 2m1
Termin składania ofert: 14-12-2015 00:00 Więcej