ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32 (Archiwalne)

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32
Termin składania ofert: 07-01-2014 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 16-12-2013 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych 5 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Wawrzyniaka 8 m 9 2. ul. Galla 11 a m 3 3. ul. Ratajczaka 13 m 8 4. ul. Bu...
Termin składania ofert: 11-12-2013 00:00 Więcej

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Całodobowa ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy] w siedzibie spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., usytuowanej w budynku przy u...
Termin składania ofert: 06-12-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 195AB w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciepła ...
Termin składania ofert: 18-09-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków przy ul. Fabrycznej18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 ab w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków przy ul. Fabrycznej18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu.
Termin składania ofert: 09-09-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody do budynków przy ul.Fabrycznej 18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody do budynków przy ul.Fabrycznej 18, Głogowskiej 183-185 i Głogowskiej 195 AB w Poznaniu
Termin składania ofert: 30-08-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC w Poznaniu Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 w Poznaniu Zadanie III – dostawa ciep...
Termin składania ofert: 22-08-2013 00:00 Więcej

Zakup kotłów gazowych (Archiwalne)

Zakup kotłów gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul.Głogowskiej 183-185 (HOVAL UNO-3 160 kW), Głogowskiej 195AB (HOVAL TOP GAS 2x60 kW) i Fabrycznej 18ABC (HOVAL ULTRA GAS 150 kW) wraz z urządzeniami pomocniczymi
Termin składania ofert: 01-08-2013 00:00 Więcej

Ochrona nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 przy użyciu monitoringu wizyjnego (Archiwalne)

Ochrona nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 przy użyciu monitoringu wizyjnego poprzez rejestrowanie, przesyłanie do centrum monitoringu i przeglądanie danych z kamer zainstalowanych na nieruchomości w szczególności w zakresie: ochrony przed kradzieżą, włamaniem, aktami wandalizmu, penetracją i p...
Termin składania ofert: 22-05-2013 00:00 Więcej