ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500 wraz z współpracującym z centralą systemem informatycznym, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej
Termin składania ofert: 04-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 (Archiwalne)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 - zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie wyznaczonym przedmiarem robót
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu. (Archiwalne)

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul.Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali w budynku ul.23Lutego 18

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali mieszkalnych nr 2,4,5,6,13,14,15,16 i użytkowych (apteka) oraz części wspólnych budynku ul.23 Lutego 18
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2015r.
Termin składania ofert: 28-01-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 22-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Składowej 11 i 12 i ul. Towarowej 43

Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Składowej 11 i 12 i ul. Towarowej 43
Termin składania ofert: 21-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie wycen lokali mieszkalnych

Wykonanie wycen lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, w ilości nie większej niż 100
Termin składania ofert: 20-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działkach ul.Zawady, ul.Boranta

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działkach: działka nr 15/3 ark 05 obręb Śródka ul.Zawady na potrzeby budowy dwóch budynków mieszkalnych, działki nr 15/5, 15/6, 15/7 ark.05 obręb Śródka ul.Boranta na potrzeby budowy dwóch budynków mieszkalnych
Termin składania ofert: 20-01-2016 00:00 Więcej