ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Przebudowa zabytkowego budynku położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu (Archiwalne)

Przebudowa zabytkowego budynku mieszkalno - użytkowego (kamienica i oficyna) położonego w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 32 wraz z zagospodarowaniem terenu
Termin składania ofert: 06-04-2012 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokal, w tym pomieszczeń przynależnych oraz tr...
Termin składania ofert: 03-04-2012 00:00 Więcej

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, wpisanym do rejestru zabytków
Termin składania ofert: 30-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 (Archiwalne)

Wykonanie rozbiórki baraku mieszkalnego położnego w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52b 4 oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
Termin składania ofert: 26-03-2012 00:00 Więcej

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu (Archiwalne)

Adaptacja dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskarza w Poznaniu - zamówienie cząstkowe po zawarciu umowy ramowej
Termin składania ofert: 20-03-2012 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postepowań cząstkowych umowy ramowe (Archiwalne)

Rozstrzygnięcie postępowania cząstkowego na remont lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego - 20 części
Termin składania ofert: 16-03-2012 00:00 Więcej

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 (Archiwalne)

Wykonanie I etapu renowacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki 80 obejmującego remont dachu i opierzeń, przemurowanie kominów oraz wymianę zabytkowej stolarki okiennej, a także renowację elewacji frontowej. Obiekt położony jest w strefie ochrony zabytków jako układ urbanistyczny Śródmieścia z numerem...
Termin składania ofert: 05-03-2012 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali ieszkalnych XVI części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XVI części: 1. ul. 28 Czerwca 1956 148 m 5 2. ul. Klonowa 10 m 12 3. ul. Marcelińska 66a m 9 4. ul...
Termin składania ofert: 30-01-2012 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, obejmujący: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty zduńskie, c) roboty instalacyjne elektryczne, d) roboty instalacyjne w...
Termin składania ofert: 27-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z zasobu komunalnego Miasta Poznania

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności: 1) Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na zbieraniu i wywozie oraz składowaniu i utylizacji w miejscach do tego wyznaczonych odpadów wielkogabarytowych tzn. odpadów o dużych rozmiarach i innyc...
Termin składania ofert: 19-01-2012 00:00 Więcej