ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Serwis kotłowni olejowej Dworzec Autobusowy Śródka w Poznaniu

Serwis kotłowni olejowej wraz z instalacją towarzyszącą w budynku o charakterze użytkowym - Dworzec Autobusowy Śródka w Poznaniu
Termin składania ofert: 06-03-2017 00:00 Więcej

Prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu mieszczącej się w budynku przy ul. Matejki 59 oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego mieszczącego się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 06-03-2017 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe
Termin składania ofert: 23-02-2017 00:00 Więcej

Przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa klimatyzatorów i nagrzewnic w budynkach dworców autobusowych

Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw klimatyzatorów oraz nagrzewnic w budynkach dworców autobusowych, Punktach Obsługi Klienta oraz Siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Termin składania ofert: 20-02-2017 00:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego ul.Starołęcka i Książęca w Poznaniu

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie dworca autobusowego przy zbiegu ulic Starołęckiej i Książęcej w Poznaniu o pojemności około 4m 3
Termin składania ofert: 14-02-2017 00:00 Więcej

Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej na dworcach autobusowych w Poznaniu

Kontrole okresowe 5-letnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej na dworcach autobusowych w Poznaniu.
Termin składania ofert: 14-02-2017 00:00 Więcej

Dostawa mebli biurowych

Dostawa i montaż mebli biurowych do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 13-02-2017 00:00 Więcej

Sprzątanie odpadów z nieruchomości

Sprzątanie i usuwanie wskazanych przez Zamawiającego odpadów (w tym odpadów gabarytowych) z nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., nieznajdujących się w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych i zmieszanych.
Termin składania ofert: 10-02-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu, działki nr 6/17, 6/19, 6/23, 7/15, 7/18, 7/24, 7/26 ark. 14, obręb Kobylepole, a nadto wykonanie badań ...
Termin składania ofert: 08-02-2017 00:00 Więcej

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowej w siedzibie ZTM

Kompleksowa obsługa kotłowni gazowej w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego ul. Matejki 59 w Poznaniu
Termin składania ofert: 06-02-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.