ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ściśle ustalonych z Wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wod.- kan w ul. Dymka i Żelaznej. Planowany termin realizacji budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej – od  czerwca 2017 r. do  września 2017 r. Prace będą wykonywane etapowo. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Wykonawcą sieci.

Termin składania ofert: 02-06-2017 12:00

Termin publikacji: 23-05-2017 10:38

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 11:06


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (168.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1 (31.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (20 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (377.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (573.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie (85.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.05.2017 10:39

Data aktualizacji informacji: 23.06.2017 14:48