Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ściśle ustalonych z Wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wod.- kan w ul. Dymka i Żelaznej. Planowany termin realizacji budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej – od  czerwca 2017 r. do  września 2017 r. Prace będą wykonywane etapowo. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Wykonawcą sieci.

Termin składania ofert: 02-06-2017 12:00

Termin publikacji: 23-05-2017 10:38

Drukuj
Data wydruku: 26.11.2020 07:33


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (168.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1 (31.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (20 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (377.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (573.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie (85.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 23.05.2017 10:39

Data aktualizacji informacji: 23.06.2017 14:48Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.